Financování

Po výběru Vašeho nového bytu budete postupně vyzváni k podpisu tří smluv:

- rezervační smlouvy (smlouva platná 30 dnů)
- smlouvy o smlouvě budoucí kupní (smlouva platná do kolaudace a přidělení čísla popisného    budovy)
- kupní smlouvy (bude uzavřena před předáním Vaší bytové jednotky)

Úhrada kupní ceny je pak rozdělena do těchto splátek:
 

  • 50 000 Kč – rezervační záloha
  • 10 % z kupní ceny při podpisu smlouvy o budoucí kupní smlouvě (v této částce je zahrnut i rezervační poplatek)
  • 90 % z kupní ceny před podpisem kupní smlouvy